برای اینکه بدانید آخرین ایلخی چی ایران چه کسی است ، ساده ترین و بهترین راه اقتباس و برداشت از فرهنگ نام آوران معاصر ایران جلد دوم است که مطالبی در مورد ایشان نگاشته است:

دکتر محمد تقی ابراهیم پور

     درمیانه ی سال  های1327 –1332 دوره ی دکترای دامپزشکی را آغاز و به پایان رسانده است. دوره ی بازرسی مواد غذایی ( بهداشت شیرو گوشت ) را در امریکا از سال 1338 ودوره ی کارشناسی ارشد رشته ی علوم اجتماعی را در سال 1343 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است.  
آثار مکتوب نامبرده در رشته های مختلف ادبیات فارسی ، داستان و داستان برای جوانا ن و فرهنگ و واژه نامه های فارسی – کردی و کردی–فارسی و کردی-انگلیسی و ترجمه های مختلف از کتا ب های آموزش سوارکاری( سوارکاری، درساژ، پرش  و مسابقات صحرایی)  وسیله ی مؤسسات ملی و دولتی چاپ و منتشر کردهاست. کتاب نامدار " اسب"  وسیله ی دانشگاه صنعتی اصفهان و واژه نامه هارا انتشاراتی ققنوس وسایرانتشاراتی هابه چاپ رسانده اند. انتشارمجله ی دامپزشکی ارتش و  شماره های آغازین انجمن سلطنتی اسب از کارهای ایشان  می باشد.

فیس بوک facebook

تلگرام telegram

اینستاگرام instagram

خانه

تکامل اسب کرد - 2

امتیاز کاربران
نوشته شده توسط Super User
بازدید: 666

 

گفته شد از 20 میلیون سال پیش اسب ها که در آن زمان تقریباً 50 سانتیمتر قد داشتند از آمریکا ی شمالی از قطب به طرف آسیا و اروپا مهاجرت کردند آن چنان که در امریکای شمالی اثری از آن ها باقی نماند. در طرف آسیا اروپایی قطب  اسب ها به دو دسته تقسیم شدند یک دسته به طرف غرب اروپا رفتند و در جلگه ی پر علف اروپا متفرق شدند اسبهای خونسرد یک تنی و اسبچه های با ژن محدود قد حاصل تکامل این دسته است که هم اکنون هم موجود هستند. دسته ی دوم به آسیای مرکزی و نهایتاً ایران کشیده شدند که اسبهای خونگرم خوانده شدند، ژن رشد قد آنها هنوز فعال است و قد آن ها تا 180 سانتی متر هم رسیده است.پس: 1- تکامل اسب در این بخش دنیا ادامه دار د  2 - اسب های موجود حاصل تکامل همان اسب ها هستند که که در تصویرهای بالا دیده می شوند.

 

تاریخ یا زمان را نمیشود دستکاری کرد ما خود را با آن تطابق میدهیم یعنی بر می گردیم به مثلاً یک میلیون سال اخیر، آغاز یک میلیون سال اخیر.. در بخش شرقی نیمکره ی شمالی زمین هستیم ، همین ایران و آسیای مرکزی و مزو پو تامیا. آب و هوا چطور است؟  ملایم ، بارانی ، مرطوب . انسان  دوره ی نو سنگی را شروع کرده  و از سنگ حتی پیکان می سازد یعنی می تواند شکار کند.

 

زمین کمترین منطقه ی خالی را دارد یا حوضچه ها و گودال های آب است یا سرسبز و علف برای برای چرای علفخواران که گله های فروان آن ها همه جا پراکنده است . انسان اسب را برای خورشت خود و سگ هایش که شاید تازه اهلی کرده شکار میکند و دریافته است که این اسب های کوتاه 120 سانتی متری و کمتر بار هم می برند و احتمالاً می شود بر آنها سوار هم شد

 

از اتفاقات جالب سده های یک میلیون سال اخیر غیر از اهلی کردن گله های اسب بوسیله ی انسان تشکیل حکو مت های مختلف در نقاط مختلف نیمکره است حکومت های محلی و قوم و طایفه ای . قدیمی ترین آنها سومریان،آشوریان وبعد پارسها، عیلام و بابل و غیره که هرکدام نشانه و عقاید و خدایان جداگانه داشتند و در اصل بر سر مرزها و درعمل به نام آنها باهم در نبرد بودند و هرچند گاه یکی غالب می شد و همه را زیر انقیاد می آورد و در همه احوال همگام و جنگجو بودند مثلاً پارس ها هشت رأس اسب سفید را که یک گردونه ی طلایی را می کشید که زیر اشعه ی خورشید می درخشید گردونه ی خدای خورشید پیشاپیش سپاه خود به حرکت در می آوردند.

 

در این زمان اسب اهلی شده بود می دانید تاریخ را به 4000سال پیش از میلاد مسیح برده ایم یعنی زمان سومریان با پایتختی که به خوبی معلوم نیست کجا بوده  مرکز ایران  یا حاشیه ی خلیج فارس.و حالا دیگر معلوم شده است که اسب نه تنها خورشت انسان است بارکش و مرکوب او نیز هست وقتی بر آن می نشست اگر پایش را دراز می کرد به زمین می خورد به این تصویرها توجه کنید تازه این ها متعلق به یک هزاره پیش از میلاد است.

 

 

 

http://www.ilkhichi.com/images/phocadownload/808_476004719109000_785006156_n.jpg

 

این دو سر اسب یکی در سنگ و از سنگ تراشیده شده و از گذشته ی بسیار دور آمده است و یکی هم اکنون وجود دارد و نام آن  سناتور است. این تکامل است آخر یک اصل هم در تکامل وجود دارد اصل مراجعت به اصل.

 

 

 

http://www.ilkhichi.com/images/phocadownload/photo_--_--.jpg

 

اسب کوتاه است و سوار اگر راحت روی آن بنشیند پاهایش به زمین میرسید می گویند خسرو پرویز است و شبدیز خوب ابتدای هزاره ی اول میلادی است قد اسبها به 130 سانتیمتر به زحمت رسیده است . میگویند تکامل نیست تحول است ، تغییر است پس دندان های آسیا را چه می گویی؟ سکوم؟ چشم و دید که مثل انسان شده و سم از چهار انگشت؟.... نه آقا جان این تکامل است کلمه ی فرنگی آن خوب ترجمه شده است.

 

 

تاریخ نمی نویسیم بنابراین راجع به صد و هزار و میلیون سال بحث نداریم حالا  در تمام نیمکره  گله های اسب های کوتاه متفرق و فراوان است و قابل شکار. در فاصله ای به وسعت 20 ملیون سال  گذشته در میان اسب های موجود اسب دیگری پیدا شده است که در قرن نوزده هم به نام  پرزوالسکی ( کاشف آن ) خوانده شدند هم اکنون هم موجود هستند پس حالا در فضایی به وسعت 50 میلیون سال ( سال اولین مهاجرت اسب از امریکای شمالی به آسیا و اروپا) اسب های کوتاه فراوان است و در گوشه ای از این فضا اسب دیگری هم هست که از تکامل اسب کوتاه ها حاصل شده است . تکامل و زیست اسب های کوتاه همچنان ادامه دارد ، اسب اهلی شده اند و حکومت های محلی آشور ، پارس، بابل و....... تشکیل شده و هر کدام قسمتی از آسیای مرکزی تسخیر و به نام قوم خود حکومتی تشکیل داده اند.

 

http://www.ilkhichi.com/images/horse%20pedegree.jpg
اسب پرزوالسکی

 

 

 

حالا که اسب پرزوالسکی را دیدیم و شناختیم و فهمیدیم که تغییرات آن را از شکل عمومی اسب های کوتاه نیمکره بیرون کرده است این حرف هارا تکرار میکنیم : اسب اهلی شده است . از اسب بغیر از شکار و خورده شدن استفاده ی بارکشی و گردونه کشی هم می شود. اسب های کوتاه در نتیجه ی گذر صدها و هزاران سال بلندتر شده اند به ترتیبی که  افرادی با تمهیداتی بر آنها سوار می شوند. حکومت های منطقه ای هرکدام مرکزی برای تولید اسب ساخته اند اسب پارسی، سومری و........ مشهور شده اند . در برخی بخش ها اسب ها چند سانتیمتر قد بلندتر شده اند از آنچه هفتاد میلیون سال پیش بودند و ما حالا سنگواره ی آن ها را داریم.

 

 

 

http://www.ilkhichi.com/images/picture/asb/yu.jpgسربازان رومی هستند سوار بر اسب های کوتاه ،بلند تر نبود در این مرحله از تکامل قرارداشتند. هزاره آخر پیش از میلاد

 


سر انجام تکامل  قد 40 سانتی متری اسب را به 140 سانتی متر رسانید و دو اسب عرب و ترکمن سر از میان اسب های کوتاه بر آورددند و اسب ترکمن حتی به 150 سناتیتمتر  هم رسید اولی را به سواری و حمل ونقل اختصاص دادیم و در جنگ به کاربردیم و نام آن را نسایی قرار دادیم و دومی را اسب ترکمن. این دو اسب هنوز در جریان تکامل بوده و هستند هرچند خدمات جدی آن ها به انسان به نام اسب کامل شروع شده است.

 

چیزی که زیاد نام برده شد قد اسب بود و چیزی که فراموش شد آزمایشگاه و وضع خون و نسبت همخونی آن ها با همدیگر بود مگر نگفتیم که این اسب ها از کجا و از کدام اسب موجود شده و آمده اند؟ هیچ اختلاطی با خون آن ها فراهم نشده است اگر اسبی در جهان وجود داشته و در محیط  و محوطه و دسترس این اسب ها نبوده است که آمیختگی خونی و نژادی فراهم آید

 

اسب های نسایی مراحل تکاملی اسبهای کوتاه  بوده و هستند قد آن ها گاهی به 150 سانتیمتر رسیده است هرجایی که به آنها به دقت رسیدگی و انتخاب و کشش عاقلانه و عالمانه شده اند چه اسب های زیبایی بدست آمده اند نام آن ها را اصیل گذاشته اند . نمی دانم می دانسته اند اصل آن کجاست و از کجا آمده اند ما آن ها را عرب می نامیم ، اسب های اصیل عرب . در میان آنها در هزاره های اخیر گاهی سرهای بزرگ، گردن های ستبر ، سینه های عمیق و ریه های جا دار ، گاهی قلم های کلفت و مودار و زمانی بسیار ظریف پیدا شده است  این گونه حوادث زیاد اتفاق می افتد و بعدها در کشش های داخلی از میان میروند و جای خود را را به همان اندام های ظریفی که تکامل طرح آن را زده است می دهند . ما این اسب هایی که سینه ی عمیق دارند ، گاهی با دست و پای ظریف حتی نازک و  زمانی قلم های کلفت اسب کرد نام داده ایم. این اسب ها کمتر مانند خود را تولید می کنند و با تکاملی که در جریان آن هستند اغلب نتاج آنها ظریف و زیبا و اسبی خواهد شد که عرب نامیده شده اند بنا بر این هر گونه اندام شناسی که برای آنها نوشته می شود تغییر می کند و نمونه هایی را به زودی نام می بریم و با عکس ارائه میدهیم.

 

سر انجام تکامل  قد 40 سانتی متری اسب را به 140 سانتی متر رسانید و دو اسب عرب و ترکمن سر از میان اسب های کوتاه بر آورددند و اسب ترکمن حتی به 150 سناتیتمتر  هم رسید اولی را به سواری و حمل ونقل اختصاص دادیم و در جنگ به کاربردیم و نام آن را نسایی قرار دادیم و دومی را اسب ترکمن. این دو اسب هنوز در جریان تکامل بوده و هستند هرچند خدمات جدی آن ها به انسان به نام اسب کامل شروع شده است.

 

چیزی که زیاد نام برده شد قد اسب بود و چیزی که فراموش شد آزمایشگاه و وضع خون و نسبت همخونی آن ها با همدیگر بود مگر نگفتیم که این اسب ها از کجا و از کدام اسب موجود شده و آمده اند؟ هیچ اختلاطی با خون آن ها فراهم نشده است اگر اسبی در جهان وجود داشته و در محیط  و محوطه و دسترس این اسب ها نبوده است که آمیختگی خونی و نژادی فراهم آید

 

اسب های نسایی مراحل تکاملی اسبهای کوتاه  بوده و هستند قد آن ها گاهی به 150 سانتیمتر رسیده است هرجایی که به آنها به دقت رسیدگی و انتخاب و کشش عاقلانه و عالمانه شده اند چه اسب های زیبایی بدست آمده اند نام آن ها را اصیل گذاشته اند . نمی دانم می دانسته اند اصل آن کجاست و از کجا آمده اند ما آن ها را عرب می نامیم ، اسب های اصیل عرب . در میان آنها در هزاره های اخیر گاهی سرهای بزرگ، گردن های ستبر ، سینه های عمیق و ریه های جا دار ، گاهی قلم های کلفت و مودار و زمانی بسیار ظریف پیدا شده است  این گونه حوادث زیاد اتفاق می افتد و بعدها در کشش های داخلی از میان میروند و جای خود را را به همان اندام های ظریفی که تکامل طرح آن را زده است می دهند . ما این اسب هایی که سینه ی عمیق دارند ، گاهی با دست و پای ظریف حتی نازک و  زمانی قلم های کلفت اسب کرد نام داده ایم. این اسب ها کمتر مانند خود را تولید می کنند و با تکاملی که در جریان آن هستند اغلب نتاج آنها ظریف و زیبا و اسبی خواهد شد که عرب نامیده شده اند بنا بر این هر گونه اندام شناسی که برای آنها نوشته می شود تغییر می کند و نمونه هایی را به زودی نام می بریم و با عکس ارائه میدهیم.

 

 

 

 

تکامل اسب کرد - 1

امتیاز کاربران
نوشته شده توسط Super User
بازدید: 627

 این تصویرها و شرح زیر آن ها را نگاه کنید اینها مراحل تکامل اسب هستند از هفتاد میلیون سال پیش. قد آنها در این مدت از 25 سانتی متر به 170-80 سانتی متر رسیده است. یک کمی که به تصویرها و شرح آنها توجه کنید می بینید که زیر 50 میلیون سال اسب ها در امریکا می زیسته اند و از آن ببعد در اروپا و آسیا، یک مهاجرت.

 

گفته شد از 20 میلیون سال پیش اسب ها که در آن زمانتقریباً 50 سانتیمتر قد داشتند از امریکا ی شمالی از قطب به طرف آسیا و اروپا مهاجرت کر دند آن چنان که در امریکایدشمالی اثری از آن ها باقی نماند. در طرف آسیا اروپایی قطب اسب ها به دو دسته تقسیم شدند یک دسته به طرف غرب اروپا رفتند و در جلگه ی پر علف اروپا متفرق شدند اسبهای خونسرد یک تنی و اسبچه های باژن محدود قد حاصل تکامل این دسته است که هم اکنون هم موجود هستند. دسته ی دوم به آسیای مرکزی و نهایتاً ایران کشیده شدندکه اسبهای خونگرم خوانده شدند، ژن رشد قد آنها هنوز فعال است و قد آن ها تا 180 سانتی متر هم رسیده است.پس: 1- تکامل اسب در این بخش دنیا ادامه دار د 2 - اسب های موجود حاصل تکامل همان اسب ها هستند که که در تصویرهای بالا دیده می شوند.

 

اسب کرد - برنامه

امتیاز کاربران
نوشته شده توسط Super User
بازدید: 727

خیال دارم  کاری دو ، در تکامل اسب بکنم، به خاطر اسب کرد، راستش جایگاه آن هنوز نا معلوم است ، اندام شناختی، ژنتیک. مثل این که داریم خود را قانع می کنیم یعنی گول می زنیم اسب عرب را به جای کرد جا می زنیم( به مقاله ی من در آینده در همین صفحه توجه بفرمایید). به من حق بدهید چون انواع اسب  کرد چنا ن زیاد شده است که استاد جاویدی در آخرین جلسه ی تدریس خود به کج و راستی اندام ها پرداخته اند که در تمام اسب ها صادق باشد، زهی کار درست. پیشنهاد می کنم کمیته های آزادی بدون ابلاغ و مکاتبه به این ترتیب تشکیل و هرکدام نظر بدهند دلشان می خواهد اسب کرد چگونه باشد کمیته ی اول آقایان لارتی، حاج مهدی قدیری و رضا کبیری کمیته ی دوم آقایان جاویدی، بابان، اقبال میهمی، حسینی صدیق.کمیته ی سوم من و آقایان سالارکلهر و سینا و چند نفر دیگر باشد که بتوانیم به یک اندام شناختی مشترک برسیم. از فدراسیون سوارکاری  هم درخواست داریم همکاری بفرمایین

 

پیش گفتار روان شناختی اسی

امتیاز کاربران
نوشته شده توسط محمد تقی ابراهیم پور
بازدید: 1261

 1897842_689867787718030_1399285812_n.jpg - 37.54 کیلو بایت                                                

 

پیش گفتار روان شناختی اسب

 

آن چه یک جاندار انجام می دهد یا از  غریزه ی او یعنی ژن و ژنتیک است  که باخود آورده  یا از روی عادت و تربیت است که کسب کرده  یا با تفکر و تعقل و اندیشه. اسب برای دفاع از خود فرار می کند اگر نتواند گاز می گیردو  لگد می زند. کره با این سه خصوصیت یا غریزه  به دنیا می آید  چه جفت لگد هایی که از کره ی تازه به دنیا آمده خورده ام. در مورد عکس بالا صحبت می کنیم. پسر بچه بیش از چهار یا پنج  سال ندارد. استواری دست اسب بر زمین نه چنان است که یک مرد بتواند آن را از زمین بلند کند. دست کوبیدن اسب  بر زمین را به کوبیدن پتک  بر سندان تشبیه   می کنند. پس چگونه است که طفل چهار ساله ای می تواند چنان دستی را بلند و کف سم را پاک کند. تنها آموزش نیست که اسب را وادار به انجام کاری می کند.  چهار رأس اسبچه ی شروررا به انجمن آورده بود ند شرارت و وحشی بودن آن ها چنان نبود که  کسی  به آن ها بتواند  نزدیک  شود. در داخل باکس گاز و لگد و فرار و با کله زدن  و تنه به دیوار و آدم کوبیدن را چنان انجام می دادند که کسی را یارای داخل شدن به حریم آن ها  نبود چه رسد  به آن که تیمار و تنظیف شوند یا آب و علیق به آسانی به آن ها رسانده شود. اجازه بدهید بگویم که اسبچه ی شرور بسیار سخت تر و شرورترازاسب به نظرمی رسد مثل این که ما عادت کرده ایم  و می دانیم چگونه  با اسب روبه رو شویم اما  با  اسبچه و شرارت های آن کمتر آشنا هستیم .به هرحال دو رآس آن را من برای هادی برادرم فرستادم   قبلأ  به او گفته  بودم قضیه ازچه قرار است.  چند روز بعد که  به دیدن او رفتم اسبچه ها را  ندیدم از برادرم پرسیدم گفت:  شرورتر ازآن  بودند که  بتوانم  به آسانی برآن ها  غلبه کنم هر دو  را  برای  بچه های دوستم فرستادم.  با تعجب گفتم: آن ها چکار کردند؟ گفت: هیچ، فردا که به سراغشان رفتم دیدم که اسب ها و  بچه ها  قاطی و در هم  و باهم  در یک  سرپوشیده ی بزرگ  بازی می کنند سوار می شوند،  دنبال هم می دوند، از میان دست و پای هم می گذرند و خلاصه اسبچه ها رام و خندان روزگار خوشی با بچه ها می گذرانند. درآن خانه یا باشگاه 19  نفرجوان از 5-6 سال به بالا زندگانی می کردند.

 

3DCA7KTQ08CA7IX1DKCA66V6V0CA88T1DVCA0VNRKUCAJHQ8IGCARH7WJ0CAAT7AJJCA8QM0M4CAX7UO0ACAU13PCNCA5PEZO6CAZVQCH3CAU95M9LCACGMYJMCAC8AV93CAG2MBAWCAG54JQZCA6E4KA3.jpg - 6.97 کیلو بایت

 

زیبایی

امتیاز کاربران
نوشته شده توسط محمد تقی ابراهیم پور
بازدید: 1148

4220318-lg.jpg - 294.83 کیلو بایت

زیبایی طبیعت، انسان، اسب

 

سقط جنین Abortion

امتیاز کاربران
نوشته شده توسط محمد تقی ابراهیم پور
بازدید: 1059
 

 سقط جنین مادیان -  Abortion

 

خروج جنین رشد نیافته از رحم مادیان سقط جنین خوانده می شود.

 

 علل سقط جنین مادیان عبارتند از:  غذای فاسد، مسمومیت های گیاهی و جراحات و ضربه ولی عامل نیمی از سقط جنین های اسب میکروب ها یا ویروس هایی هستند که در دستگاه جنسی مادیان ایجاد عفونت می کنند. این عوامل عفونت گاهی در طول مدت آبستنی از راه غذا و آب داخل بدن حیوان می شوند و زمانی هنگام جفتگیری دستگاه جنسی را آلوده می کنند. این عوامل ممکن است در تمام طول مدت آبستنی از لحظه ی جفتگیری ایجاد آلودگی و سقط جنین نمایند. معمولاٌ این آلودگی  در ماه های اول آبستنی پیش می آید. در این حالت اگر سقط جنین  هم پیش نیاید کره آلوده به دنیا می آید.

 

      علائم سقط جنین نسبت به مدت  زمان آبستنی تغییر می کند. سقط جنین ها معمولاٌ بعد از دو ماهگی با کم اشتهایی و خمیازه کشیدن مادیان همراه است. این حالت تا بیرون آمدن جنین همچنان ادامه دارد.سقط جنین هایی که در آخرین مراحل آبستنی صورت می گیرد معمولاٌ تمام علایم زایمان طبیعی را نشان می دهند با زور و فشار بیشتر برای خروج جنین . علایم ممکن است از یک ساعت تا یک روز ادامه داشته باشد.

 

       برای جلوگیری از اشاعه ی عفونت تمام ترشحات مهبل و نوزاد مرده و مواد خارج شده فوراٌ باید سوزانده شوندیا دفن یا بامحلول ضد عفونی قوی پاک شوند. مادیان ها و سیلمی پیش از جفتگیری باید معاینه و آزمایش شوند وواکسن های مورد لزوم تزریق گردند.                                

 

صفحه2 از6

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی > پایان >>

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 

 

Get our toolbar!

Ilkhichi.com website reputation

خروجی سایت

شما اینجا هستید:   خانه
برای حمایت از ما امتیاز دهید